Říjen 2013

pardon....

26. října 2013 v 15:09 | Tecninka

Ahoj holky, moc se omlouvám, že jsem tu dlouho nebyla a na blog nic nedávala.


test-vílí historie

26. října 2013 v 11:15 | Tecninka |  Fairya-škola pro víly

Test:


Jak vznikly víly?

Za co je považovali lidé?

Co víly otevřely a jak?

Byly hodné.?

Odměna:8 bodů

test-proměňování

26. října 2013 v 11:05 | Tecninka |  Fairya-škola pro víly
A je tu test:

Jak se proměňuje tužka v kouzelný prsten?

Odměna:2 body

test-hudba

26. října 2013 v 11:00 | Tecninka |  Fairya-škola pro víly
Tak je tu test z moderní hudby.

Jaké akce se dělají při hudbě?

Co je to hudba?

Jak se jmenuje známý hudební styl?

Odměna:6 bodů


1.hodina historie víl

17. října 2013 v 20:09 | Tecninka |  Fairya-škola pro víly

Víly vznikly z podoby přirozeného člověka.Dřívější víly si vyhledaly místa hluboko v nitru skal,protože je dávní lidé považovali za ničivé bytosti.Po několika staletích vílám začala narůstat první křídla.Víly,spojením svých sil otevřely bránu do vesmíru a vytvořily dimenzi,kterou již nelze otevřít.Víly,které zůstaly na Zemi tudiž nemohly do země víl.Vědci o vílologii doteď zkoumají,jestli na Zemi nezůstaly nějaké víly.

PS:ZAPAMATOVAT!Smějící se

1.hodina techniky

17. října 2013 v 20:02 | Tecninka |  Fairya-škola pro víly
Technika (z řeckého techné - řemeslo, umění) je základní označení pro složku lidské kultury, která zaručuje schopnost nebo dovednost v kterémkoli oboru konání. Z počátku se používalo ve významu umělecké činnosti, dnes se rozšířilo na veškerou lidskou činnost.
Dnes je technika chápána jako souhrn historicky se rozvíjejících lidských činností, pracovních způsobů a výrobních prostředků, založených na aplikaci přírodních věd, jimiž člověk za využití energie a duševních i fyzických sil naplňuje svoji výjimečnou schopnost přizpůsobovat si své životní prostředí a překonávat překážky kladené přírodou. Technika jako vývoj a použití nástrojů, strojů, materiálů a procesů k řešení problémů při lidské činnosti zhodnocuje a využívá výsledky vědeckého bádání ve prospěch lidstva, vytváří bohatství společnosti a vede lidstvo na vyšší stupeň hmotného blahobytu a kultury.
Technika se vyvíjí úměrně s rozvojem lidstva a stupněm vědeckého poznání světa. Ve svém vývoji prošla několika stupni charakterizovanými rozvojem (stavem) poznání, rozvojem výrobních prostředků, výrobních způsobů a produktivity práce. Technika přináší lidem nástroje, které svoji silou překračují účinek geologických sil Země.[zdroj?]
Technika - určuje jak se dobereme k požadovaným výsledkům, tzn. určuje přesný postup kroků nebo způsob použití nástrojů např. normalizace dat.
Technika je chápána též jako lidská činnost. Technika je starší než věda a inženýrství, neboť představuje lidské znalosti při řešení "skutečných" běžných problémů při vytváření standardizovaného vzhledu a vlastností nástrojů, strojů, přístrojů, materiálů a procesů.[zdroj?] Takováto standardizace designu je základní vlastností technologií.
Technika je nauka o výrobě materiálů a výrobků z daných surovin, přičemž nemusí nezbytně používat vědecké objevy a inženýrské konstrukce.
Technika se zabývá popsáním postupů zemědělské, průmyslové a řemeslné výroby různých druhů zboží, předmětů a látek člověku potřebných, ale také popisem získávání a zpracování surovin používaných k výrobě.
Technika může být intuitivně chápána jako čistě empirií podložená lidská činnost, jejímiž postupy a prostředky (technikami) vznikají předměty pro nejrůznější lidské potřeby.
Techniku lze chápat také jako soubor všech technických věd.
Jako samostatné odvětví lidské činnosti vzniká oddělením od řemesla a umění na velkých stavbách a při vzniku hromadné výroby v novověku. Od průmyslové revoluce se víc a víc sbližuje s vědou, až s ní v některých případech splývá a dostává se do závislosti na hospodářství a financích. V tomto smyslu kritizuje techniku Martin Heidegger jako systém silového fungování a bezohledného zvěcnění světa i člověka (das Gestell). Současný svět se bez techniky nemůže obejít, rozhodování se však nemůže řídit jen technickými hledisky, jak se domnívají technokraté.

PS:VZALA JSEM TO Z WIKIPEDIE,TAK SI TO NEMUSÍTE PAMATOVAT DO PODROBNA!Usmívající se


1.hodina hudby

17. října 2013 v 19:57 | Tecninka |  Fairya-škola pro víly

Dneska je tu něco o moderní hudbě.Tímto stylem hudby se budeme pár měsíců zabývat.

Co je to "MODERNÍ HUDBA"?


Hudba, jako obecně oblíbená doprovodná složka zábavy a společenských akcí (tj. tance, hospodských posezení, atp.) byla pro restrukturalizaci dokonalým nástrojem. Vezměme si například Charleston, Gershwina, Scotta Joplina atd., vše velmi briskní, bezobsažná triviální hudba, bez ohledu na technické požadavky na hudebníky.

PS:Zapamatovat!!!!!Mrkající


Do fairexy

17. října 2013 v 19:22 | Tecninka |  Do Fairexy

1.hodina proměňování

17. října 2013 v 19:19 | Tecninka |  Fairya-škola pro víly
Tak,rozhodla jsem se,že zruším zkoušky a můžete sem po přihlášení na Fairyu chodit všichni!Mrkající
Teď máme první hodinu proměňování.Dneska se naučíme,jak proměnit tužku na kouzelný prsten.

Pokud chcete tuto proměnu provést,musíte vyslovit kouzlo:Don´t pencil a proměnit tužku v prvsten


PS:Pořádně si to zapište,může být test.